PSYCHEDELICKÉ FÓRUM ČESKO-SLOVENSKÉ 2021 | PRAHA

O fóru

KONFERENCE 2020 BYLA S OHLEDEM NA SOUČASNÉ DĚNÍ KOLEM PANDEMIE COVID-19 PROZATÍM ODLOŽENA. O DALŠÍM VÝVOJI A PŘÍPADNÉM NÁHRADNÍM TERMÍNU BUDEME VČAS INFORMOVAT

Konference je pořádána v rámci projektu Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek” (TJ02000156) spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky (TAČR) v rámci programu Zéta.

Kde

Praha

Kdy

2021


Mluvčí

Pozvání na konferenci přijali čeští i zahraniční odborníci na drogovou problematiku.

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
Mgr. Rita Kočárová
Jindřich Vobořil, Pg.Dip.
PaedDr. Martina Richterová Těmínová
Mgr. Michal Vančura
Mgr. Barbora Bláhová
Mgr. Filip Kňažek
Mgr. Michal Petr
Mgr. Pavla Chomynová
Mgr. et Mgr. Helena Rampachová
Robert Veverka
Tomáš Vymazal

Kompletní seznam mluvčích bude zveřejněn několik měsíců před konferencí.

 

Témata na programu

Konferencí prostoupí čtyři aktuální tematické linky.

Rizika a harm reduction

Psychedelika jsou psychoaktivní látky se specifickým účinkem. S jejich užíváním se může pojit řada rizik která se mnohdy liší od jiných látek měnících vědomí.
Jaká jsou rizika psychedelik a jak jim lze předcházet? Jak podpořit zodpovědný přístup k jejich užívání?

Péče o duševní zdraví

Vědecké výzkumy poslední dekády i zprávy z uživatelské praxe přináší rostoucí množství poznatků o terapeutickém potenciálu psychedelik a konopí při léčbě řady duševních či fyzických onemocnění. Jakou roli mohou psychedelika hrát v péči o duševní zdraví a jak vypadá klinický výzkum v České republice?

Racionální drogová politika

Psychedelika a konopí trvale obsazují přední příčky mezi nejužívanějšími nelegálními látkami v ČR. Uživatelé se pro ně rozhodují i přes související legální rizika, společenské stigma a podporu černého trhu.
Je současná drogová politika nastavena vhodně s ohledem na charakter těchto substancí? Jaký názor mají na věc odborníci a politici?

Služby pro uživatele

V současnosti existuje jen malé množství služeb s limitovanou dostupností a rámcem poskytované péče, kde mohou uživatelé psychedelik a konopí získat relevantní informace, odbornou pomoc v případě obtíží či podporu pro maximalizaci možných přínosů. Jaké služby dnes nabízí podporu uživatelům psychedelik a jaké nám chybí? Jak v rámci ochrany veřejného zdraví aktualizovat stávající služby aby poskytovaly adekvátní péči?

Doprovodný program

Kromě přednášek vás čeká také zajímavý doprovodný program, který zahrne vzdělávací i prožitkové workshopy.

Vstupenky

Vstupenky budou k dostání měsíc před začátkem akce.

Partneři

Pořádá

Hlavní partneři

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Zéta.

Za laskavého přispění Romana Malčeka

Mediální partneři

Top