NÁRODNÍ

PSYCHEDELICKÉ FÓRUM
19. 3. 2021 | ONLINE

O fóru

Národní psychedelické fórum 2021 otevře mezioborovou odbornou debatu o smysluplném nakládání s psychedelickými látkami s cílem stimulovat racionální změnu založenou na principech minimalizace rizik a maximalizace přínosů. Akce představí nové výzkumné poznatky a vyzdvihne otázky spojené nejen s potenciálem psychedelik, ale i racionální drogovou politikou, službami pro uživatele a možným uplatněním těchto látek v péči o zdraví.

rizika a duševní zdraví – klinický výzkum – racionální drogová politika – harm reduction – služby pro uživatele – maximalizace benefitů

Konference bude v důsledku současné situace spojené s pandemií COVID-19 realizována on-line na platformě ZOOM. 19.3.2021, 10:15 – 16:00. Akce bude zdarma. Konferenci lze však finančně podpořit dobrovolným příspěvkem. Výtěžek z akce půjde na neziskové aktivity partnera akce Beyond Psychedelics z.ú.

 

Konference je pořádána v rámci projektu “Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek” (TJ02000156) spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky (TAČR) v rámci programu Zéta.

Kde

ONLINE

Kdy

19. 3. 2021


Mluvčí

Na konferenci vystoupí čeští odborníci na drogovou problematiku a členové týmu Národního psychedelického výzkumu.
doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

vedoucí NMS
Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip.

Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip.

odborník na drogovou politiku
Mgr. Pavla Chomynová

Mgr. Pavla Chomynová

výzkumná a vývojová pracovnice
Mgr. et Mgr. Helena Rampachová

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová

členka Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
RNDr. Karel Valeš, Ph.D.

RNDr. Karel Valeš, Ph.D.

vedoucí výzkumného programu

Mgr. Rita Kočárová

Mgr. Rita Kočárová

psycholožka a výzkumnice
Mgr. Filip Kňažek

Mgr. Filip Kňažek

výzkumník, farmaceut a lektor
Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, PhD.

Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, PhD.

výzkumník
Mgr. Zuzana Postránecká

Mgr. Zuzana Postránecká

adiktoložka
Mgr. Barbora Bláhová

Mgr. Barbora Bláhová

kulturní antropoložka

Bc. Michaela Plevková

Bc. Michaela Plevková

výzkumná asistentka
 

Témata na programu

Konferencí prostoupí čtyři aktuální tematické linky.

Rizika a harm reduction

Psychedelika jsou psychoaktivní látky se specifickým účinkem. S jejich užíváním se může pojit řada rizik která se mnohdy liší od jiných látek měnících vědomí.
Jaká jsou rizika psychedelik a jak jim lze předcházet? Jak podpořit zodpovědný přístup k jejich užívání?

Péče o duševní zdraví

Vědecké výzkumy poslední dekády i zprávy z uživatelské praxe přináší rostoucí množství poznatků o terapeutickém potenciálu psychedelik a konopí při léčbě řady duševních či fyzických onemocnění. Jakou roli mohou psychedelika hrát v péči o duševní zdraví a jak vypadá klinický výzkum v České republice?

Racionální drogová politika

Psychedelika a konopí trvale obsazují přední příčky mezi nejužívanějšími nelegálními látkami v ČR. Uživatelé se pro ně rozhodují i přes související legální rizika, společenské stigma a podporu černého trhu.
Je současná drogová politika nastavena vhodně s ohledem na charakter těchto substancí? Jaký názor mají na věc odborníci a politici?

Služby pro uživatele

V současnosti existuje jen malé množství služeb s limitovanou dostupností a rámcem poskytované péče, kde mohou uživatelé psychedelik a konopí získat relevantní informace, odbornou pomoc v případě obtíží či podporu pro maximalizaci možných přínosů. Jaké služby dnes nabízí podporu uživatelům psychedelik a jaké nám chybí? Jak v rámci ochrany veřejného zdraví aktualizovat stávající služby aby poskytovaly adekvátní péči?

Expand All +
  • Pátek 19.3.2021


Title

Konference bude v důsledku současné situace spojené s pandemií COVID-19 realizována on-line. Čas bude brzy upřesněn. Akce bude zdarma.

Partneři

Pořádá

Hlavní partneři

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Zéta.

Za laskavého přispění Romana Malčeka

Mediální partneři

Top